Stand van zaken project

16-12-2022
828 keer bekeken 0 reacties

Eind november is de stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt opnieuw bij elkaar gekomen om tot overeenstemming te komen voor een variant van het ontwerp. Zij hebben echter geen besluit genomen.

De bestuurders hebben in september jl. afgesproken dat ze ter voorbereiding op een volgende stuurgroep het ontwerp nog eens goed onder de loep zouden nemen. Voorwaarden zijn nog steeds maatschappelijk draagvlak en de afgesproken ambities. Dit heeft er toe geleid dat er een aangepast ontwerp is besproken (is nog niet op kaart ontworpen), namelijk de voorkeursvariant waarbij:

•    De weg niet op hoogte gaat;
•    De dijkverhoging niet meegaat in de werkzaamheden van dit project;
•    Waarbij de brug over de Viltsche Graaf niet wordt verlengd met 120 meter.

Met deze variant houden we de kwaliteit hoog en besparen we deels geld, maar er zijn nog wel aanvullende middelen nodig. De stuurgroep is het over deze aanvullende middelen niet eens. 

Komende periode staat in het teken van gesprekken met en tussen de samenwerkingspartners. Als de stuurgroep in de volgende vergadering een besluit neemt, kunnen wij ook de juridische procedures opstarten. Uiteraard organiseren we een informatieavond als de bestuurders een besluit hebben genomen om zo iedereen goed te informeren. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen